top of page

​Cánh quạt tạo oxy

Bố trí hệ thống quạt nước và thời gian chạy quạt nước phải đảm bảo nhu cầu ôxy cho tôm nuôi, đặc biệt là thời điểm chiều tối, đêm, gần sáng khi hàm lượng ôxy thấp nhất trong ngày; vào những thời điểm nắng nóng hoặc mưa kéo dài.

Quạt nước giúp tạo dòng chảy và cung cấp ôxy cho ao nuôi.

Thanks for submitting!
- Máy cho tôm ăn tự động - Máy cho tôm ăn - Máy cho tôm ăn thắng tự động
quat-muong-duong-bàn-tay.jpeg
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page